Sale!

Gói dịch thuật siêu tốc 10 nghìn từ

150,000

CAT Lingo là công cụ cứu tinh cho dân văn phòng bận rộn. Dịch nguyên file Anh Việt, Việt Anh v.v. khẩn cấp nguyên file, nguyên định dạng, chính xác, chỉ trong vòng 5 phút. Thao tác vô cùng dễ dàng và phù hợp với dân văn phòng, dịch nguyên file chỉ trong 01 thao tác duy nhất. Lẽ ra mất cả buổi sáng, nay chỉ cần 5 phút cho chất lượng dịch thuật tuyệt hảo.

 

 

Với 10 nghìn từ bạn có thể dịch được rất nhiều tài liệu một cách nhanh chóng, chính xác, giữ nguyên định dạng file.

Category: Tag:

Description

CAT Lingo là công cụ cứu tinh cho dân văn phòng bận rộn. Dịch nguyên file Anh Việt, Việt Anh v.v. khẩn cấp nguyên file, nguyên định dạng, chính xác, chỉ trong vòng 5 phút. Thao tác vô cùng dễ dàng và phù hợp với dân văn phòng, dịch nguyên file chỉ trong 01 thao tác duy nhất. Lẽ ra mất cả buổi sáng, nay chỉ cần 5 phút cho chất lượng dịch thuật tuyệt hảo.

 

 

Với 10 nghìn từ bạn có thể dịch được rất nhiều tài liệu một cách nhanh chóng, chính xác, giữ nguyên định dạng file.